Kontaktcenter

Börja din resa mot att modernisera, skala och nå en helt ny nivå av verksamhetsresultat.

Du kan modernisera ditt Contact Center genom att

 • hämta den senaste programvaruversionen snabbare
 • migrera till molnet från lokal utrustning
 • komplettera företagets befintliga Contact Center för röstsamtal med multimedia
 • byta ut ett äldre system som saknar flexibilitet och inte längre motsvarar verksamhetens behov

Storleksanpassa ditt Contact Center genom att

 • utöka kapaciteten i arbetsflödena
 • lägga till systemredundans
 • virtualisera med Mitels toppresterande programvara
 • lägga till funktioner för fjärrtelefonister

Kör ditt kontaktcenter prestanda

 • automatisera och optimera programmen för samtal, mediadirigering och kontaktbehandling
 • bli bättre på att förutse arbetsbelastning och därmed hantera personalstyrkan bättre
 • göra affärsresultaten mer överskådliga med hjälp av rapporter och instrumentpaneler

Vid andra tillfällen finns det mer omfattande behov som kräver en fördjupad verksamhetsanalys, större processintegrering och mer omfattande insatser. Här måste man ange projektprioriteringarna i förhållande till företagets eller affärsenhetens strategi, och noggrant planera genomförandet av projekten med hänsyn till de förändringar som krävs vad gäller personal, principer och procedurer samt på det tekniska området. Vinster i form av strategiska affärsresultat kan innebära att man upptäcker hur man förhöjer kundupplevelsen, ökar intäkterna per kontakt och mäter lojaliteten.

På Mitel Professional Services är vi medvetna om att resultaten inte kommer över en natt. Processen börjar med noggrann prioritering och planering innan man kommer fram till en ändamålsenlig utformning och driftsättning av lösningen. Vår metod för att leverera tjänster är tillräckligt omsorgsfull för de mest avancerade behov och tillräckligt flexibel för att ge önskad servicenivå.

Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.