Unified Communications

Företag vill dra nytta av Unified Communications-teknik för att öka effektiviteten i sina affärsprocesser och uppnå bättre samarbete i sina organisationer och med kunder och partners.

Även om ni under säljprocessen kommer fram till vad UC kan betyda för ert företag, kan det ibland behövas tekniska specialkunskaper för att implementera den nya lösningen på ett bra sätt. Om ni har en befintlig lösning för röstsamtal och vill dra nytta av UC, kan ni behöva göra en bedömning av befintliga system och planera framåt innan en UC-lösning kan implementeras. 

Med Mitel Professional Services får ni hjälp att utnyttja värdet i Mitels UC-lösning, oavsett om ni behöver implementera en ny UC-lösning, lägga till UC i en befintlig Mitel-lösning för röstsamtal eller migrera Mitel-lösningen till en kompatibel version. Tjänsterna omfattar Mitels Office-, Business- och Enterprise-produkter.

Mitels Standard Implementation Services är grunden för alla våra tjänster. Vi utgår från era tekniska behov och utformar, bygger och driftsätter sedan UC-lösningen utifrån dem. Mitels standardtjänster omfattar följande:

 • Kravspecifikation
 • Konstruktion av systemdatabasen för användare, UC-funktionerna och kommunikationsmiljön.
 • Planering och hantering av projektet.
 • Installation och programmering av programvaran på en virtuell dator eller en fysisk server.
 • Driftsättning av telefoner och utbildning av administratörer.
 • Support vid migreringen till det nya systemet.

Mitels Advanced Implementation Services är oumbärliga för professionella tjänsteprojekt som är mer komplexa och uppskalade. Ni kan behöva nätanpassa UC-lösningen till region eller land, använda mer komplexa UC-funktioner, integrera med tredjepartssystem, implementera i olika faser och/eller migrera. Migreringar kan omfatta äldre plattformar eller äldre versioner och topologiomvandlingar, till exempel fysisk till virtuell, centraliserad licensiering eller TDM till SIP-trunkning. Mitels Advanced Services tjänster fokuserar på projektets tekniska ledning med vägledning under den inledande planeringen, riskhantering under implementeringen samt en smidig överlämning, och omfattar följande:

 • Lösningsplanering med djupidentifiering och bedömning av IP-kommunikationsmiljön.
 • Utformning av varje projektfas och vägledning för riskfri implementering.
 • Projekthantering på plats med start- och avslutningsmöten.
 • Databasmigreringar för smidiga infrastruktur- och nätverksomvandlingar. 
 • Tekniker på plats vid komplexa övergångar.

Mitel säljer sina professionella tjänster till kunder via auktoriserade partners, så att ni kan uppnå era UC-verksamhetsmål med låg distributionsrisk och använda avancerade funktioner på ett tryggt sätt.

Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.