Hanterade tjänster

Hantera röstlösningen proaktivt och minimera avbrotten med Mitel Managed Services

Kompletta, heltäckande lösningar och serviceavtal.

Eftersom kommunikation är verksamhetskritisk är tillgängligheten oerhört viktig. Med Mitel Management Services får du möjlighet att bygga vidare på ditt vanliga underhållsavtal för att bli mer proaktiv i hanteringen av incidenter. Mitels hanteringstjänster är inriktade på att minimera driftstoppen i lösningar för röstsamtal.

  • I Storbritannien kommer Managed Services att samla ihop enskilda tjänster som versionshantering, kapacitetshantering och andra tjänster i ett flexibelt underhållsavtal som faktureras per månad per användare per port, för kunder som behöver ett mer anpassat avtal.
  • I USA är TotalSolution-programmet en heltäckande tjänst på månadsbasis. Programmet innehåller flexibla finansieringslösningar som hjälper företag och organisationer att koncentrera tid och resurser på att utöka verksamheten.

Samlokaliseringstjänster (endast Storbritannien)

Oavsett om man bara har några få enheter för samlokalisering i inledningsskedet eller om man behöver ett särskilt utrymme för enheterna är skalning och hantering av avgörande betydelse. Om behovet av värdbaserade tjänster fördubblas på ett år eller om UPS-systemen behöver uppdateras ger Mitels samlokaliseringstjänst den trygghet du behöver. Om kraven på strömförsörjning, kylning och utrymme ökar erbjuder Mitels samlokaliseringstjänst en pålitlig kontrakterad lösning som tillgodoser de hanterings- och underhållsmiljöer som infrastrukturen kräver.

TotalSolution-programmet (endast USA): Komplett kundvård, på ett enkelt sätt

Mitels TotalSolution®-program är en hanterad tjänst som erbjuder en komplett kommunikationslösning: implementering, underhåll och administration samt omfattande finansiering. Allt enligt ett fast månadsabonnemang. Dra nytta av Mitels omfattande servicetjänster och eliminera de risker och osäkerheter som är förknippade med att äga och hantera avancerad teknik. Vårt TotalSolution-program erbjuder komplett support, med bland annat följande:

  • Utvärdering av dina aktuella och framtida behov, samt rekommendationer för kommunikationsaktiverade processförbättringar.
  • Komplett utformning, implementering, övervakning och hantering av en kommunikationslösning som passar just din organisation.
  • Ett anpassat finansieringspaket som optimerar returer, minskar riskerna och fungerar som kostnadsgaranti i upp till fem år.

Lämna över ansvaret för lösningshanteringen till en expert. Mitel tar kontroll över detaljerna med ett komplett erbjudande för hanterade tjänster som ger dig fullständig frihet att fokusera på kärnverksamheten.


Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.