Mitel Performance Analytics

Hantera Mitel Networks-prestanda proaktivt för bättre servicekvalitet.

Använd Mitel Performance Analytics för att få veta när röstkvalitetsproblem uppstår, utvärdera effektiviteten i kommunikationsnätverket, lösa problem snabbt innan de påverkar slutanvändarna och generellt höja kvaliteten i hela nätverket.

Viktiga fördelar

  • Kontinuerlig prestandaövervakning.
  • Larm i realtid för snabb problemidentifiering.
  • Säker fjärråtkomst och testverktyg gör att problemen kan åtgärdas snabbare.
  • Supportmodellen blir proaktiv i stället för reaktiv, och problemen upptäcks INNAN de påverkar användarna.
  • Beprövat i fler än 5 000 Mitel-kundnätverk.
  • Heltäckande prestandahantering i nätverk från Mitel OCH tredje part

Carleton University

Tiotusentals studenter. Mängder av byggnader. Ett oändligt antal system. Bakom ett universitet döljer sig imponerande siffror. Då krävs ett lika imponerande kommunikationssystem för att allt ska löpa smidigt. Därför har Carleton University i Ottawa i Kanada gjort stora investeringar i kommunikationsstrategi för att driftsavbrott och nödsituationer inte ska stå i vägen för utbildning, forskning och världsomvälvande arbete.

Mitel Performance Aanalytics

    Proaktiv hantering av nätverksprestanda med verktyg för att identifiera, felsöka och åtgärda röstkvalitetsproblem. Med Mitel Performance Analytics får ni övervakning, aviseringar, fjärråtkomst och testverktyg dygnet runt. Analys och rapporter ger ytterligare information. Ta en titt på instrumentpanelen och se hur ni kan förbättra verksamheten med Mitel Performance Analytics.

    Titta på videon

Ready to talk to sales? Contact us.