Hitta samkörbara lösningar

Med MSA-katalogen för globala lösningar (Global Solutions Catalogue, GSC) kan Mitel-kanalpartner och slutkunder söka information om produkter och lösningar från tredje part som integreras eller samkörs med Mitels huvudprodukter, inklusive lösningar som har Mitel har certifierat för samkörning.


MSA-medlemsförteckning

MSA hjälper Mitel-kanalpartner och slutkunder att snabbt identifiera MSA-partner och fastställa vilken typ av relation dessa partner har med Mitel. En katalog med MSA Commercial Developer-partner (MDP), MSA Solution-partner (MSP) och MSA Premier-partner (MPP) finns här: Offentlig MSA-medlemslista.

Vad är Mitel Solutions Alliance?

Mitel-nivåer för samkörbarhet och certifiering
Mitel erbjuder flera olika samkörningstester och certifieringsnivåer för anpassning till affärskraven som ställs av Mitel, våra tredjepartsleverantörer och Mitel-kanalpartner, enligt sammanfattningen nedan:
Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.