Management

Richard D. McBee

I sin befattning som President och Chief Executive Officer på Mitel bidrar Richard McBee med mer än 25 års erfarenhet av telekom. Han leder Mitels strategi, verksamhetsresultat och globalt verkställande. Rich fick den här rollen i januari 2011 och ansvarar för Mitels utveckling och ledarställning inom företagskommunikation, intäktstillväxt och lönsamhet samt utveckling och genomförande av företagsstrategi. Under hans ledarskap har Mitel fördubblat intäkterna till mer än en miljard dollar och blivit en global ledare inom företagskommunikation med den största marknadsandelen i Europa. Mitel är det snabbast växande företaget i världen vad gäller molnkommunikation. 

Innan Rich började på Mitel var han President för Communications and Enterprise Group på Danaher Corporation. Den rollen innebar ett ansvar för att leda företag inom kommunikation och företagslösningar med sammanlagda totala intäkter på mer än 700 miljoner dollar per år. Rich började på Danaher 2007 som President för Tektronix Communications efter Danahers förvärv av Tektronix. Under sina 15 år på Tektronix hade han en rad olika positioner såsom Senior Vice President och General Manager för Communications Business Unit, Senior Vice President of Worldwide Sales för Service and Marketing samt Vice President of Marketing and Strategic Initiatives. 

Rich har en Masterexamen i företagsekonomi från Chapman School of Business och Economics (Kalifornien, USA) och tog sin Bachelor of Science-examen på United States Air Force Academy 1986. Rich är styrelseordförande för Tech Titans, den största teknikbranschorganisationen i Texas. Rich är även medlem i National Association of Corporate Directors (NACD).

Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.