Management

Thomas Lokar

Thomas Lokar har mer än 18 års erfarenhet av tekniksektorn. På Mitel bidrar han med ingående kunskaper inom organisationseffektivitet, talent management och medarbetarutveckling på flera Fortune 500-företag. Som Chief Human Resources Officer ansvarar Tom för att vägleda HR-strategier allt eftersom företaget växer globalt för att säkerställa att Mitel är och förblir en av de bästa arbetsplatserna med medarbetare i världsklass.  

Innan tom började på Mitel 2014 arbetade han på HP som Vice President of Human Resources för Enterprise Services, Global Outsourcing och Application Services. Före det tillbringade han sex år på AOL som Senior Vice President för HR Products, Platforms och Technology Development. Därefter blev han President och medgrundare på ett nystartat företag inom karriärplanering online och talent management. Där utvecklade han bedömningsverktyg och feedbackprotokoll som arbetssökande kan använda för att precisera sina karriärplaner och som hjälper rekryterare att hitta kandidater som passar arbetsbeskrivningarna. Tidigt i sin karriär arbetade Tom med ledarskapsutveckling på Bristol Myers Squibb. Han tillbringade också sju år som managementkonsult. 

Tom har en PhD-examen i industri- och organisationspsykologi från Kansas State University, USA. Han tog en BA-examen på University of Detroit i USA.