Mitel och Flexeurope AB i nytt samarbete för att erbjuda kommuner möjlighet till ökad service

STOCKHOLM October 13, 2016

Mitel och Flexeurope presenterade i går, på e-Förvaltningsdagarna i Stockholm, ett samarbete som omfattar ett återförsäljaravtal där Mitel inkluderar FlexiteBPMS process och ärendehanteringssystem i sin kontaktcenterportfölj. Avtalet inkluderar även ett samverkansprojekt kring presales-resurser, säkerställande av kompabilitet mellan framtida releaser och enklare integration och samverkan. Primärt gäller samarbetet kring Mitels MiContact Center Enterprise kontaktcenterplattform som är verifierad mot MiVoice MX-ONE, MiCloud Telepo och andra växelplattformar.

  • Detta samarbete med FlexEurope återspeglar verkligen de behov kommuner har för sin service gentemot medborgarna och för att effektivisera sin verksamhet. Med FlexiteBPMS, nu fullt integrerad med MiContact Center, kan Mitel erbjuda en all-in-one lösning skräddarsydd för just kommuner. Claes Kolare, VD på Mitel Sweden AB.
  • Samarbetet är en del av det krav som företag och myndigheter ställer på dagens kontaktcenterlösningar, flexibla anpassningsbara lösningar där integrationer redan är genomförda, säger Stefan Karlsson, VD på Flexeurope. Tillsammans med Mitel kan vi nu leverera en ”one-stop shop lösning” där kontaktcentret blir en integrerad del av företagets eller myndighetens arbets- och svarsprocess.

Är du redo att prata med en säljare? Kontakta oss.